ARA SÓM A: home > què és l'observatori > descripció de l'OBERC

QUÈ ÉS L'OBSERVATORI

Descripció de l'OBERC

L’Observatori de l’Educació Rural Catalana (OBERC), és un centre de recerca, de documentació, d’elaboració i producció de materials didàctics i de recollida i difusió de bones pràctiques.  És també un punt de trobada i d’intercanvi d’experiències i idees entre les diferents entitats i administracions sensibles i vinculades a l’educació dels pobles, on l’objectiu principal sigui fer una prospecció que permeti donar relleu al model educatiu rural i, al mateix temps, analitzar i desenvolupar elements de futur rellevants per totes les institucions que d’una manera o altra, treballen per l’educació rural, l’escola rural i la millora dels petits municipis.

D’acord amb la definició del mateix Observatori, hi ha quatre àmbits de treball:

  1. Centre de banc de dades socioeducatives i recerca
  2. Centre de documentació
  3. Centre de recollida i difusió de bones pràctiques
  4. Centre d’elaboració de materials educatius

Missió de l’OBERC

L’OBERC té com a missió principal donar resposta als processos educatius que es fan dia a dia als pobles. Existeix la necessitat de disposar d’estudis rigorosos sobre l’educació al món rural de Catalunya que permetin prendre decisions pedagògiques i polítiques, cercar línies de pensament i acció que donin valor als principis que han guiat l’escola i l’educació rural  per a situar-los en els nous contextos locals i globals. L’Observatori neix amb voluntat de servei i funcionalitat per a tothom qui està relacionat amb l’educació al món rural.

 

 
L’Observatori de l’Educació Rural de Catalunya (OBERC) vinculat a la Fundació del Món Rural